Typha minima Hoppe

Stiancia minima

Nome volgare: Stiancia minima